Algemene Voorwaarden

DB+

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVETRAININGEN

OVEREENKOMST

Aanmelden geschiedt via het digitaal of schriftelijk inschrijfformulier.

Hierdoor verklaart de leerling of diens wettelijke rechtsvertegenwoordiger zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Deze overeenkomst wordt de leerling/ouders /verzorgers digitaal of schriftelijk verstrekt voor aanvang van de eerste les.

BETALING

Het maandelijkse lesgeld wordt voorafgaande aan de betreffende maand overgemaakt.

Men ontvangt hiervoor een factuur.

OPZEGGEN

Opzeggen dient mondeling persoonlijk en schriftelijk d.w.z per email aan

voetbalshoolvedette@gmail.com te geschieden.

VERHINDERING DOCENT

Wanneer de docent een lesafspraak niet kan nakomen, zal de docent de leerling een vervangende les of docent aanbieden.

VERHINDERING LEERLING

Wanneer de leerling een lesafspraak niet kan nakomen,

Dient de leerling dit tijdig d.w.z minimaal 24 uur van tevoren telefonisch en per email aan de docent aantoonbaar, mede te delen. Als de leerling tijdig afzegt kan, in overleg met de docent, de les verzet worden mits dit past in de planning van de docent. Als de leerling later, d.w.z na 24 uur, afzegt of er is geen mogelijkheid tot verzetten van de les, dan blijft de leerling lesgeld verschuldigd. De leerling of diens wettelijke rechtsvertegenwoordiger is zelf verantwoordelijk voor het verzetten en maken van een vervangende afspraak.

ZIEKTE

Bij afwezigheid door ziekte van de cursist, blijft er lesgeld verschuldigd.

Als de leerling tijdig, minimaal 24 uur van te voren, afzegt dan kan, in overleg met de docent, de les verzet worden mits dit past in de planning van de docent.

Als de leerling later, d.w.z binnen 24 uur afzegt , of er is geen mogelijkheid tot verzetten van de les, dan blijft de leerling lesgeld verschuldigd.

 

VERHINDERD DOOR LANGDURIGE ZIEKTE

Duurt de ziekteperiode van de leerling langer dan 4 lessen (aaneengesloten) dan is er geen lesgeld meer verschuldigd. De overeenkomst word vanaf dat moment ontbonden. Het teveel overgemaakte lesgeld (minus de betreffende 4 lessen) wordt gerestitueerd. Bij afwezigheid door ziekte van de docent, blijft er lesgeld verschuldigd. De docent zal proberen de les te verzetten of een vervanger in te zetten. In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid van de docent word in overleg de lesovereenkomst verbroken dan wel aangepast.

AANSPRAKELIJKHEID

De voetbalschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de leerling maakt door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van de voetbalschool wordt vastgesteld.